Saturday, 5 July 2008

എണ്ണയും ഒരു ആയുധം!

A÷Lêq lÆfñŠïJw ഇന്ത്യാ ööOEê, YñTŸïiljñöT o꜌ïJ hñ÷ªšŒïEñ YTiïTñªYïEêiï C÷dçêqñd÷iêLï¼ñª Biñbù BXñ _____ÆòVú Hêiïv lïkltŠE_____

Cªök Hjñ dêÊêYá OêEEïv lª Hjñ Cusláò Föª C¼êjáù lïmôoïdçï¼êu JòTñYv ÷‹jïdçï¼ñªñ.


÷Oêaáù: oøaï A÷sfáiïv ETª hðšïŸïv Hêiïv lïk EïiÔï¼êu DvdêaEù Jòˆöhªñ dsƒïˆñ FEúYêiï? DvdêaEù Jòˆï÷iê?

DŒjù: DvdêaEù Jòˆï

÷Oêaáù: Fªïˆñù lïk JòTñJikëöY Jñsiñªïkë÷këê?!
DŒjù: C÷dçêw DvdêaEù dri ÷dêök Yöª lðûñù B¼ï.

÷Oêaáù: JêjXù?

DŒjù: lêŸêu dri÷dêök Vïhêusïkë.. AYñöJêûñ DvdêaEù lðûñù JñsOþñ.
suppley as per demand
Fª ödêqïoï AEñojïOþñ! lïk JòTñYv BiYïEêv C÷dçêw Vïhêusú JñslêXñ.

÷Oêaáù: Hêiïkïöus lïkJišù Dd÷gê¹ê¼qñöT oêœêŒïJ gÎYöi fêbï¼ï÷kë?
DŒjù: Dlþú

÷Oêaáù:BjêXñ ‹bêEödçˆ Ddú÷gê¹ê¼w?
DŒjù: CEúYá, ööOE, Oñjñ¼ù Oïk hŠá dòt÷lþnáu jêQŸw.
÷Oêaáù: Alt C÷dçêrñù driYñ÷dêök lêŸñªñöûê?
DŒjù: Dûñ! ‹öYáJïOþñ CEúYá

÷Oêaáù: A÷dçêw B jêQáŸqñöT o꜌ïJ gÎYöi AYñ fêbï¼ï÷kë?

DŒjù: AlïöT hêt¼šïv Døt„lmáŒïEñ Hêiïv AYáêlmáhêXñ. lêXïQá DvdêaE÷hKkiñù, BgáEúYj Ddú÷gêÇY÷hKkiñù, lïk JòTïiïˆñù Blmáù JñsOþïˆïkë. AlïöT láloêi ÷hKkJqïkñù, lá¹ïJqñöT ööJiïkñù bêjêqù dXù Dûñ.

C¦iñhêi÷dçêw Föus hEoæñ dsƒñ YñTŸï _

CYñ OYï BXñ!

E˜ñöT lqtOþöi YJt¼êEñÈ lïJoïYjêQáŸqñöT JñYÔù.

CEúYáiñöTiñù ööOEiñöTiñù oœŒñMTEöi YñjËù l¼ñª LòVYÔù...BXñ Cø Ǧïh F¯lïkJišù!

Hê÷jê aïlolñù A÷EJ ÷JêTï jòdiêXñ E˜ñöT KQEêlïv Eïªñù, F¯ DvdêaJjêQáŸqï÷k dXödçˆïiï÷k¼ñ ÷dêJñªYñ. Cø jáêQáŸqïök DvdêaJ JœEïJöqkëêù, A÷hjï¼Eñù dêÊêYáEñù BXñ. AYêiYñ, ....... Gnáiïök dXù dêÊêYát G¯iñöT hslïv dïTñŸñªñ......

mñŠ lÖE.....

3 comments:

Anonymous said...

you are exactly on target please visit my blog on oil pricing.cheriyacheriyakaryangal.blogspot.com/2008/07/blog-post.html

ഒരു “ദേശാഭിമാനി” said...

പ്രിയ മനു,
നന്ദി താങ്കളുടെ പോസ്റ്റിലേക്കു ലിങ്കു തന്നതിൽ. ഞാൻ ദിവസവും, മാർക്കറ്റ് വാച്ചു ചെയ്യുന്ന കൂട്ത്തിലാണു. അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ, സാമ്പത്തികമായീ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പുമല്ലാതെ ആരും ഉയർന്നു വരുന്നതു യാ‍ങ്കികൾക്കു സഹിക്കുകയില്ല. അവരുടെ കളി എങ്ങനെ ആണു എന്നു വച്ചാൽ അവർക്കു ദീർഘകാല പ്ലാനിങ്ങു ഉണ്ടു. അതായതു ഒരു ടാർജറ്റ്. ആ ടാർജറ്റിലേക്കു, ലോകത്തെ നയിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ആണു യാങ്കി പ്രസിഡ്ന്റുമാർക്കു ഉള്ളതു. അതിനിടയിൽ കിട്ടുന്ന അവസരം സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കുകയും, ഇറാക്കു, ഇറാൻ,തുടങ്ങിയ തടസ്സങ്ങളെ, തകർക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ സൌഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് സമാധാനമായി ജീവിക്കാൻ ആഫ്രിക്കൻ ജനതയെ അനുവദിക്കാത്തതും പ്രക്രുതിവിഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പ്രാപ്തരാകാൻ അവസരം കൊടുകാത്തതും വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. ചൈന ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന എണ്ണ പരിവേഷണങ്ങളും യാങ്കികളേയും, ഫ്രാങ്കികളേയും, ആഗലോയരേയും ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്നലെ ബി.ബി.സി യിലെ ഒരു റിപ്പോർട്ടു കണ്ടിട്ട് എന്റെ കുടുക്കു ബുദ്ധി പകച്ചു പോയി. ഇന്ത്യയിൽ ചൈൽഡ് ലേബർ നടക്കുന്നതു എങ്ങനെ എന്നറിയാനുള്ള ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടായിരുനു അതു. തീർച്ചുയായും, അന്തരാഷ്ട്രസമൂഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മളെ കരിവാരിതേച്ചു കാണിക്കുക എന്ന്തിൽ കവിഞ്ഞു വേറൊന്നും എനിക്കു തോന്നിയില്ല. എന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ സഹായിച്ച്തല്ലാം ഇന്നു പാശ്ചാത്യരുടെ നിയ്മാവലി അനുസരിച്ചു എന്റെ അച്ഛനും കുറ്റക്കാ‍രനാവുമത്രേ!

നമ്മൾ ഇന്ത്യാക്കാർ ശരിക്കും കരകൌശല വിദ്യയിൽ ഇത്രയേറെ പ്രഗ്ഗൽഭരാ‍യതുതന്നെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഉള്ള പരിശീലനം കൊണ്ടല്ലേ?
കുടുമ്പതൊഴിലിൽ സഹായിച്ചു അഭ്യസിച്ചു കിട്ടിയ കഴിവു കൊണ്ടെനിർമ്മിച്ച കരകൌശല വസ്തുക്കൾ ക്കു പ്രത്യേക ഒറിജിനാലിറ്റി തന്നെ ഉണ്ട് - അവക്കു വിദേശത്തു നല്ല ഡിമാന്റ് ആണു.

വിഷയം മാറിപോയതിൽ ക്ഷമിക്കണം, സമാന ചിന്താഗതിയിലുള്ളവരുമായി സംവേദിക്ക്ന്ന്തിൽ ഉള്ള ചാരിതാർഥ്യ്ം കൊണ്ട് ആണു ഇതു പ്രദിപാദിച്ചതു.

അഭിനന്ദനങ്ങൾ!

ബഷീര്‍ വെള്ളറക്കാട്‌ said...

തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ഭരണാധികാരികള്‍ രാജ്യത്തെ തന്നെ പണയം വെക്കാനൊരുങ്ങുന്ന സമയത്ത്‌ എന്ത്‌ പറയാന്‍..!!